Horrez gain...

... beste hainbat ekitaldi eta tailer ditugu zuretzat prestaturik eta pentsaturik, ahal bezain erarik onenean beraiez goza dezazun.